Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky služieb, resp. nedostatky predávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Právo na reklamáciu

Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú nedostatok má právo na jej reklamáciu. Nedostatok akosti jedál a nápojov určených na okamžitú spotrebu reklamuje spotrebiteľ počas konzumácie priamo u obsluhujúceho pracovníka. Ak sa nedostatky jedál a nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia sa reklamovať pred začatím konzumácie. Reklamáciu z dôvodu kvality a teploty jedál a nápojov musí spotrebiteľ uplatniť ihneď po ochutnaní.

V prípade výskytu nedostatkov na kúpenom nepotravinárskom tovare uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorý nedostatok reklamuje.

Zodpovednosť hotela

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa zodpovedný pracovník hotela po odbornom posúdení rozhodne o reklamáciu ihneď. Ak nie je možné o reklamácií rozhodnúť ihneď alebo reklamácia je neopodstatnená spíše sa záznam o reklamácií. Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá, vytknuté nedostatky a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu obdrží spotrebiteľ.

Vybavenie reklamácie včítanie času na odborné posúdenie nedostatkov nesmie trvať dlhšie ako  30 dní. Ak spotrebiteľ nie je schopný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.

Neodstrániteľné nedostatky poskytnutej služby

A) Stravovacie služby Nedostatky jedál a nápojov sa považujú za neodstrániteľné. Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu, alebo vrátenie zaplatenej ceny.

B) Ubytovacie služby, doplnkové služby Ak nie je možné nedostatky technického charakteru  odstrániť a ak hotel nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (nedostatky hotelovej izby, nedostatky doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na: 

  • Primeranú zľavu z ceny
  • Zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak boli za služby uhradené vopred Lehoty na uplatnenie reklamácie Spotrebiteľ uplatní právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do doby uplynutia záručnej lehoty.

Záručná doba je:

  • potravinársky tovar - 8 dní
  • nepotravinársky tovar- 6 mesiacov.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2013. 
Reklamačný poriadok je platný od 01.01.2013

Novinky z nášho Instagramu @kontaktwellnesshotel

Zasielanie noviniek Zapojte sa do súťaže o wellness pobyt. Odporučte kamarátovi a šancu na výhru máte obaja! Žrebujeme 30.06.2019.

Súťaž o pobyt
Viac info o súťaži
Odoslať

Veľká letná foto súťaž

Zapojte sa do našej letnej súťaže a vyhrajte vstupy do wellness a pobyt v Kontakt Wellness Hoteli!

1. cena

Wellness pobyt

2. cena

Večera a vstup do wellness

3. cena

Vstup do wellness

Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.
Viac informácii o cookies.
SÚHLASÍM
VARIABLES
[content] - array
[id] - string30
[status] - string1
[main] - string0
[events] - string0
[offers] - string0
[vouchers] - string0
[rooms] - string0
[sef] - stringreklamacny-poriadok
[name] - stringReklamačný poriadok
[parex] - string0
[parex_text] - string
[text] - array
[0] - stringTento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky služieb, resp. nedostatky predávaného tovaru v zmysle...
[order] - string0
[title] - string
[file_type] - string
[description] - stringTento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky služieb, resp. nedostatky predávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a...
[keywords] - stringreklamačný poriadok
[rs_template] - string0
[published_from] - string0000-00-00
[stamp] - string2018-09-04 11:47:01
[extra_js] - NULL
[extra_js_footer] - NULL
[extra_css] - NULL
[content_type] - stringrs
[template] - stringpage.php
[lang_prefix] - string
[debugmode] - boolean1
[session_id] - stringak1UYjFoQ2xUQmUvY3N6dENzOWNpSkFZSmFDYTJoZGhPck9IQW1KR2NOVT0=

SESSIONS
[lang] - stringsk
[user_stamp] - stringak1UYjFoQ2xUQmUvY3N6dENzOWNpSkFZSmFDYTJoZGhPck9IQW1KR2NOVT0=